zaterdag, december 10, 2022
More

  LAATSTE BERICHTEN

  Конвенція : Рамкова Конвенція Про Захист Національних Меншин

  Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, поділених на підрозділи, висновків та списку використаних джерел (585 найменувань). Загальний обсяг дисертації становить – 469 сторінок друкованого тексту, обсяг використаних джерел – fifty three сторінки. Результати досліджень та висновки згаданих фахівців були враховані під час написання цієї дисертаційної роботи. При передруку посилання (прямий текстовий лінк) на Віче обов’язкове. У Гельсінкі (1992 рік) прийнято зобов’язання утримуватися від практики переселення.

  захист прав осіб, що належать до національних та мовних меншин.

  У випадку ж, коли чисельний склад національної меншини досягає суттєвих відсотків (точний рівень яких не встановлюється), населення регіону або країни в цілому, її члени мають право користуватися рідною мовою в політичному, адміністративному та правовому житті регіону чи країни. Держави, згідно з Конвенцією, мають утримуватися від проведення чи підтримки політики, що веде до асиміляції меншин чи змінення пропорції населення регіону, де мешкають меншини. Конвенція закріплює також право меншин на встановлення та розвиток вільного транскордонного співробітництва, і держави мають сприяти встановленню таких транскордонних контактів. У свою чергу, особи, що належать до національних меншин, зобов’язані дотримуватися національного законодавства, поважати права осіб титульної нації чи осіб, що належать до інших національних меншин. Зокрема, у 1994 році група науковців на чолі з С.

  Міжнародно-правові Документи

  Майже одночасно до Верховної Ради України надійшов інший законопроект (зареєстрований за № ), який ініціював Кабінет Міністрів України. Урядовий проект Концепції справляє враження політично заангажованого. На користь цього говорить хоча б визначення в ньому української нації, роль якої зводиться до того, що вона дала офіційну назву державі.

  У Союзі Українців Румунії Відстоюють Право Української Меншини На Доступ До Освіти Рідною Мовою

  Зрозуміло, що ця стаття виступає декларацією, оскільки для її використання держави мають виробити конкретні правові та адміністративні засоби та механізми здійснення цих прав. Міністр у справах релігійних віросповідань та етнічних і національних меншин готує, не рідше одного разу на два роки, рапорт щодо ситуації меншин у Польщі, враховуючи інформацію, про яку йдеться у ч. Рапорт має бути оцінений Спільною Комісією. Засідання скликає співголова Спільної Комісії, який є представником міністра у справах релігійних віросповідань, етнічних і національних меншин, з власної ініціативи або за заявою співголови, який є представником меншини і суспільної групи, яка послуговується мовою, про яку йдеться у ст.

  Голова Ради Міністрів призначає та відкликає членів Спільної Комісії за заявою міністра у справах релігійних віросповідань, етнічних і національних меншин. Перед внесенням запису до Державного Реєстру міністр у справах релігійних віросповідань, національних і етнічних меншин може відмовити у внесенні запису до Державного Реєстру, якщо заява не відповідає вимогам ч.2. Особливої уваги заслуговує Стаття 24 «Освіта», де зазначається, що «держави-учасниці визнають право інвалідів на освіту.

  Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що наступає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем. Будь-яка Держава може, в будь-який інший час після цього, заявою на ім’я Генерального секретаря Ради Європи, поширити дію цієї Рамкової конвенції на будь-яку іншу територію, визначену в цій заяві. Щодо такої території Рамкова конвенція набирає чинності в перший день місяця, що наступає після закінчення тримісячного періоду від дати studio-pix отримання такої заяви Генеральним секретарем. Будь-яка держава, під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання, може визначити територію (території), за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність і до якої застосовуватиметься ця Рамкова конвенція. Сторони зобов’язуються визнати за кожною особою, яка належить до національної меншини, право вивчати мову своєї меншини. Позиція, про яку йдеться у ч.

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img

  MIS DIT NIET

  Stay in touch

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS, AANBIEDINGEN EN SPECIALE ACTIES